Logo
Dames Heren Jeugd G-Phantoms Partners Info Contact
GDPR wetgeving
Gelet op de GDPR wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy willen wij u erop wijzen dat zodra u de aanmaak van uw persoonlijk profiel start op deze website, u basketball club Phantoms de uitdrukkelijke toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij de opmaak van de verschillende teamsites.

Deze toestemming geldt vanaf de datum van de aanmaak van uw eerste profiel tot het beëindigen van uw lidmaatschap in onze sportclub.

Tevens geeft u hierbij de toestemming aan Phantoms Basketball om (uw) foto’s en video’s die genomen worden van wedstrijden, trainingen en activiteiten, enz. waarop u geïdentificeerd kan worden, te tonen op het publieke gedeelte van onze website en/of de social media kanalen van de club.

Wanneer het gaat om een minderjarige kan één wettelijke ouder of voogd dit profiel aanmaken. De club gaat er van uit dat de wettelijke ouder of voogd handelt met goedkeuring van de andere wettelijke ouder of voogd en dat deze op de hoogte is van deze toestemming.

Voor meer informatie, gelieve de algemene voorwaarden te raadplegen.